0

0

Reading test. Click the number: [двадесет и четири] [dvadeset i četiri]

6

[six]

6

[six]

6

[six]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

49

[forty-nine]

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

37

[thirty-seven]

24

[twenty-four]

24

[twenty-four]

24

[twenty-four]

-
6
[шест]
[šest]
[six]
-
49
[четрдесет и девет]
[četrdeset i devet]
[forty-nine]
-
37
[тридесет и седам]
[trideset i sedam]
[thirty-seven]
-
24
[двадесет и четири]
[dvadeset i četiri]
[twenty-four]