0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [ዘጠና ዘጠኝ] [zet’ena zet’enyi]

4

[چهار]‬

4

[چهار]‬

4

[چهار]‬

28

[بیست و هشت]‬

28

[بیست و هشت]‬

28

[بیست و هشت]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

2

[دو]‬

99

[نود و نه]‬

99

[نود و نه]‬

99

[نود و نه]‬

-
4
[አራት]
[ārati]
[چهار]‬
[châ-har]
-
28
[ሃያ ስምንት]
[haya siminiti]
[بیست و هشت]‬
[bist-o-hasht]
-
2
[ሁለት]
[huleti]
[دو]‬
[do]
-
99
[ዘጠና ዘጠኝ]
[zet’ena zet’enyi]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]