0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [noranta-cinc]

21

[بیست و یک]‬

21

[بیست و یک]‬

21

[بیست و یک]‬

60

[شصت]‬

60

[شصت]‬

60

[شصت]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

30

[سی]‬

30

[سی]‬

30

[سی]‬

-
21
[vint-i-u]
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]
-
60
[seixanta]
[شصت]‬
[shast]
-
95
[noranta-cinc]
[نود و پنج]‬
[navad-o-panj]
-
30
[trenta]
[سی]‬
[see]