0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [vierzig]

14

[چهارده]‬

14

[چهارده]‬

14

[چهارده]‬

96

[نود و شش]‬

96

[نود و شش]‬

96

[نود و شش]‬

83

[هشتاد و سه]‬

83

[هشتاد و سه]‬

83

[هشتاد و سه]‬

40

[چهل]‬

40

[چهل]‬

40

[چهل]‬

-
14
[vierzehn]
[چهارده]‬
[cha-hâr-dah]
-
96
[sechsundneunzig]
[نود و شش]‬
[navad-o-shesh]
-
83
[dreiundachtzig]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]
-
40
[vierzig]
[چهل]‬
[che-hel]