0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [unu]

1

[یک]‬

1

[یک]‬

1

[یک]‬

21

[بیست و یک]‬

21

[بیست و یک]‬

21

[بیست و یک]‬

65

[شصت و پنج]‬

65

[شصت و پنج]‬

65

[شصت و پنج]‬

64

[شصت و چهار]‬

64

[شصت و چهار]‬

64

[شصت و چهار]‬

-
1
[unu]
[یک]‬
[yek]
-
21
[dudek unu]
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]
-
65
[sesdek kvin]
[شصت و پنج]‬
[ shast-o-panj]
-
64
[sesdek kvar]
[شصت و چهار]‬
[shast-o-cha-hâr]