0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [kuusikymmentäkuusi]

91

[نود و یک]‬

91

[نود و یک]‬

91

[نود و یک]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

52

[پنجاه و دو]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

66

[شصت و شش]‬

100

[صد]‬

100

[صد]‬

100

[صد]‬

-
91
[yhdeksänkymmentäyksi]
[نود و یک]‬
[navad-o-yek]
-
52
[viisikymmentäkaksi]
[پنجاه و دو]‬
[panjâ-ho-do]
-
66
[kuusikymmentäkuusi]
[شصت و شش]‬
[shast-o-shesh]
-
100
[sata]
[صد]‬
[sad]