0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [इक्कीस] [ikkees]

२१

[بیست و یک]‬

२१

[بیست و یک]‬

२१

[بیست و یک]‬

८९

[هشتاد و نه]‬

८९

[هشتاد و نه]‬

८९

[هشتاد و نه]‬

९५

[نود و پنج]‬

९५

[نود و پنج]‬

९५

[نود و پنج]‬

५३

[پنجاه و سه]‬

५३

[پنجاه و سه]‬

५३

[پنجاه و سه]‬

-
२१
[इक्कीस]
[ikkees]
[بیست و یک]‬
[bist-o-yek]
-
८९
[नवासी]
[navaasee]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
-
९५
[पचानवे]
[pachaanave]
[نود و پنج]‬
[navad-o-panj]
-
५३
[तिरपन]
[tirapan]
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]