0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [इकतालीस] [ikataalees]

[سه]‬

[سه]‬

[سه]‬

४१

[چهل و یک]‬

४१

[چهل و یک]‬

४१

[چهل و یک]‬

८६

[هشتاد و شش]‬

८६

[هشتاد و شش]‬

८६

[هشتاد و شش]‬

९०

[نود]‬

९०

[نود]‬

९०

[نود]‬

-

[तीन]
[teen]
[سه]‬
[se]
-
४१
[इकतालीस]
[ikataalees]
[چهل و یک]‬
[che-hel-o-yek]
-
८६
[छियासी]
[chhiyaasee]
[هشتاد و شش]‬
[hashtâd-o-shesh]
-
९०
[नब्बे]
[nabbe]
[نود]‬
[navad]