0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [osamdeset i pet]

53

[پنجاه و سه]‬

53

[پنجاه و سه]‬

53

[پنجاه و سه]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

5

[پنج]‬

81

[هشتاد و یک]‬

81

[هشتاد و یک]‬

81

[هشتاد و یک]‬

-
53
[pedeset i tri]
[پنجاه و سه]‬
[panjâ-ho-se]
-
85
[osamdeset i pet]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
-
5
[pet]
[پنج]‬
[panj]
-
81
[osamdeset i jedan]
[هشتاد و یک]‬
[hashtâd-o-yek]