0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [empat]

67

[شصت و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

67

[شصت و هفت]‬

49

[چهل و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

49

[چهل و نه]‬

100

[صد]‬

100

[صد]‬

100

[صد]‬

4

[چهار]‬

4

[چهار]‬

4

[چهار]‬

-
67
[enam puluh tujuh]
[شصت و هفت]‬
[shast-o-haft]
-
49
[empat puluh sembilan]
[چهل و نه]‬
[che-hel-o-noh]
-
100
[seratus]
[صد]‬
[sad]
-
4
[empat]
[چهار]‬
[châ-har]