0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [otto]

14

[چهارده]‬

14

[چهارده]‬

14

[چهارده]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

95

[نود و پنج]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

58

[پنجاه و هشت]‬

58

[پنجاه و هشت]‬

58

[پنجاه و هشت]‬

-
14
[quattordici]
[چهارده]‬
[cha-hâr-dah]
-
95
[novantacinque]
[نود و پنج]‬
[navad-o-panj]
-
8
[otto]
[هشت]‬
[hasht]
-
58
[cinquantotto]
[پنجاه و هشت]‬
[panjâ-ho-hasht]