0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [六十九] [Rokujūkyū]

69

[شصت و نه]‬

69

[شصت و نه]‬

69

[شصت و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

39

[سی و نه]‬

82

[هشتاد و دو]‬

82

[هشتاد و دو]‬

82

[هشتاد و دو]‬

33

[سی و سه]‬

33

[سی و سه]‬

33

[سی و سه]‬

-
69
[六十九]
[Rokujūkyū]
[شصت و نه]‬
[shast-o-noh]
-
39
[三十九]
[Sanjūkyū]
[سی و نه]‬
[see-o-noh]
-
82
[八十二]
[Hachijūni]
[هشتاد و دو]‬
[hashtâd-o-do]
-
33
[三十三]
[Sanjūsan]
[سی و سه]‬
[see-o-se]