0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [отыз бес] [otız bes]

97

[نود و هفت]‬

97

[نود و هفت]‬

97

[نود و هفت]‬

28

[بیست و هشت]‬

28

[بیست و هشت]‬

28

[بیست و هشت]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

35

[سی و پنج]‬

-
97
[тоқсан жеті]
[toqsan jeti]
[نود و هفت]‬
[navad-o-haft]
-
28
[жиырма сегіз]
[jïırma segiz]
[بیست و هشت]‬
[bist-o-hasht]
-
89
[сексен тоғыз]
[seksen toğız]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
-
35
[отыз бес]
[otız bes]
[سی و پنج]‬
[see-o-panj]