0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [쉰일곱] [swin-ilgob]

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

74

[هفتاد و چهار]‬

74

[هفتاد و چهار]‬

74

[هفتاد و چهار]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

57

[پنجاه و هفت]‬

-
92
[아흔둘]
[aheundul]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]
-
85
[여든다섯]
[yeodeundaseos]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
-
74
[일흔넷]
[ilheunnes]
[هفتاد و چهار]‬
[haftâd-o-cha-hâr]
-
57
[쉰일곱]
[swin-ilgob]
[پنجاه و هفت]‬
[panjâ-ho-haft]