0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [devyniasdešimt devyni]

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

85

[هشتاد و پنج]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

92

[نود و دو]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

77

[هفتاد و هفت]‬

99

[نود و نه]‬

99

[نود و نه]‬

99

[نود و نه]‬

-
85
[aštuoniasdešimt penki]
[هشتاد و پنج]‬
[hashtâd-o-panj]
-
92
[devyniasdešimt du]
[نود و دو]‬
[navad-o-do]
-
77
[septyniasdešimt septyni]
[هفتاد و هفت]‬
[haftâd-o-haft]
-
99
[devyniasdešimt devyni]
[نود و نه]‬
[navad-o-noh]