0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [ਅਠਤਾਲੀ] [Aṭhatālī]

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

89

[هشتاد و نه]‬

48

[چهل و هشت]‬

48

[چهل و هشت]‬

48

[چهل و هشت]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

16

[شانزده]‬

62

[شصت و دو]‬

62

[شصت و دو]‬

62

[شصت و دو]‬

-
89
[ਉਨਾਨਵੇਂ]
[Unānavēṁ]
[هشتاد و نه]‬
[hashtâd-o-noh]
-
48
[ਅਠਤਾਲੀ]
[Aṭhatālī]
[چهل و هشت]‬
[che-hel-o-hasht]
-
16
[ਸੋਲਾਂ]
[Sōlāṁ]
[شانزده]‬
[shânz-dah]
-
62
[ਬਾਹਠ]
[bāhaṭha]
[شصت و دو]‬
[shast-o-do]