0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [осамдесет и три] [osamdeset i tri]

13

[سیزده]‬

13

[سیزده]‬

13

[سیزده]‬

94

[نود و چهار]‬

94

[نود و چهار]‬

94

[نود و چهار]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

83

[هشتاد و سه]‬

83

[هشتاد و سه]‬

83

[هشتاد و سه]‬

-
13
[тринаест]
[trinaest]
[سیزده]‬
[siz-dah]
-
94
[деведесет и четири]
[devedeset i četiri]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]
-
8
[осам]
[osam]
[هشت]‬
[hasht]
-
83
[осамдесет и три]
[osamdeset i tri]
[هشتاد و سه]‬
[hashtâd-o-se]