0

0

تست خواندن اعداد - بر روی این عدد کلیک کنید: [สิบแปด]

18

[هجده]‬

18

[هجده]‬

18

[هجده]‬

41

[چهل و یک]‬

41

[چهل و یک]‬

41

[چهل و یک]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

8

[هشت]‬

94

[نود و چهار]‬

94

[نود و چهار]‬

94

[نود و چهار]‬

-
18
[สิบแปด]
[هجده]‬
[hej-dah]
-
41
[สี่สิบเอ็ด]
[چهل و یک]‬
[che-hel-o-yek]
-
8
[แปด]
[هشت]‬
[hasht]
-
94
[เก้าสิบสี่]
[نود و چهار]‬
[navad-o-cha-hâr]