0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [ستة وتسعون]‬ [stat wataseun]

‫96

[תשעים ושש]‬

‫96

[תשעים ושש]‬

‫96

[תשעים ושש]‬

‫98

[תשעים ושמונה]‬

‫98

[תשעים ושמונה]‬

‫98

[תשעים ושמונה]‬

‫65

[שישים וחמש]‬

‫65

[שישים וחמש]‬

‫65

[שישים וחמש]‬

‫46

[ארבעים ושש]‬

‫46

[ארבעים ושש]‬

‫46

[ארבעים ושש]‬

-
‫96
[ستة وتسعون]‬
[stat wataseun]
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]
-
‫98
[ثمانيةٍ وتسعون]‬
[thmanyt wataseuna]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
-
‫65
[خمسة وستون]‬
[khmasat wastun]
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
-
‫46
[ستة وأربعون]‬
[stat wa'arbaeuna]
[ארבעים ושש]‬
[arba'im w'shesh]