0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [sis]

87

[שמונים ושבע]‬

87

[שמונים ושבע]‬

87

[שמונים ושבע]‬

46

[ארבעים ושש]‬

46

[ארבעים ושש]‬

46

[ארבעים ושש]‬

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

6

[שש]‬

6

[שש]‬

6

[שש]‬

-
87
[vuitanta-set]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
-
46
[quaranta-sis]
[ארבעים ושש]‬
[arba'im w'shesh]
-
37
[trenta-set]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]
-
6
[sis]
[שש]‬
[shesh]