0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [šedesát čtyři]

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

30

[שלושים]‬

30

[שלושים]‬

30

[שלושים]‬

64

[שישים וארבע]‬

64

[שישים וארבע]‬

64

[שישים וארבע]‬

31

[שלושים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

-
37
[třicet sedm]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]
-
30
[třicet]
[שלושים]‬
[shloshim]
-
64
[šedesát čtyři]
[שישים וארבע]‬
[shishim w'arba]
-
31
[třicet jedna]
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]