0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [sechsundachtzig]

82

[שמונים ושתיים]‬

82

[שמונים ושתיים]‬

82

[שמונים ושתיים]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

86

[שמונים ושש]‬

86

[שמונים ושש]‬

86

[שמונים ושש]‬

52

[חמישים ושתיים]‬

52

[חמישים ושתיים]‬

52

[חמישים ושתיים]‬

-
82
[zweiundachtzig]
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
-
29
[neunundzwanzig]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
-
86
[sechsundachtzig]
[שמונים ושש]‬
[shmonim w'shesh]
-
52
[zweiundfünfzig]
[חמישים ושתיים]‬
[xamishim ushtaim]