0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [εβδομήντα τρία] [ebdomḗnta tría]

73

[שבעים ושלוש]‬

73

[שבעים ושלוש]‬

73

[שבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

53

[חמישים ושלוש]‬

53

[חמישים ושלוש]‬

53

[חמישים ושלוש]‬

57

[חמישים ושבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

-
73
[εβδομήντα τρία]
[ebdomḗnta tría]
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]
-
43
[σαράντα τρία]
[saránta tría]
[ארבעים ושלוש]‬
[arba'im w'shalosh]
-
53
[πενήντα τρία]
[penḗnta tría]
[חמישים ושלוש]‬
[xamishim w'shalosh]
-
57
[πενήντα επτά]
[penḗnta eptá]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]