0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [three]

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

7

[שבע]‬

7

[שבע]‬

7

[שבע]‬

92

[תשעים ושתיים]‬

92

[תשעים ושתיים]‬

92

[תשעים ושתיים]‬

55

[חמישים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

-
3
[three]
[שלוש]‬
[shalosh]
-
7
[seven]
[שבע]‬
[sheva]
-
92
[ninety-two]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
-
55
[fifty-five]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]