0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [eighty-five]

60

[שישים]‬

60

[שישים]‬

60

[שישים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

85

[שמונים וחמש]‬

85

[שמונים וחמש]‬

85

[שמונים וחמש]‬

68

[שישים ושמונה]‬

68

[שישים ושמונה]‬

68

[שישים ושמונה]‬

-
60
[sixty]
[שישים]‬
[shishim]
-
72
[seventy-two]
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
-
85
[eighty-five]
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]
-
68
[sixty-eight]
[שישים ושמונה]‬
[shishim ushmoneh]