0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [sesenta y cinco]

51

[חמישים ואחת]‬

51

[חמישים ואחת]‬

51

[חמישים ואחת]‬

47

[ארבעים ושבע]‬

47

[ארבעים ושבע]‬

47

[ארבעים ושבע]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

65

[שישים וחמש]‬

65

[שישים וחמש]‬

65

[שישים וחמש]‬

-
51
[cincuenta y uno]
[חמישים ואחת]‬
[xamishim w'axat]
-
47
[cuarenta y siete]
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
-
41
[cuarenta y uno]
[ארבעים ואחת]‬
[arba'im w'axat]
-
65
[sesenta y cinco]
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]