0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [kaksikymmentäkuusi]

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

37

[שלושים ושבע]‬

26

[עשרים ושש]‬

26

[עשרים ושש]‬

26

[עשרים ושש]‬

34

[שלושים וארבע]‬

34

[שלושים וארבע]‬

34

[שלושים וארבע]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

-
37
[kolmekymmentäseitsemän]
[שלושים ושבע]‬
[shlossim w'sheva]
-
26
[kaksikymmentäkuusi]
[עשרים ושש]‬
[essrim w'shesh]
-
34
[kolmekymmentäneljä]
[שלושים וארבע]‬
[shloshim w'arba]
-
41
[neljäkymmentäyksi]
[ארבעים ואחת]‬
[arba'im w'axat]