0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [vingt et un]

83

[שמונים ושלוש]‬

83

[שמונים ושלוש]‬

83

[שמונים ושלוש]‬

19

[תשע עשרה]‬

19

[תשע עשרה]‬

19

[תשע עשרה]‬

54

[חמישים וארבע]‬

54

[חמישים וארבע]‬

54

[חמישים וארבע]‬

21

[עשרים ואחת]‬

21

[עשרים ואחת]‬

21

[עשרים ואחת]‬

-
83
[quatre-vingt-trois]
[שמונים ושלוש]‬
[shmonim w'shalosh]
-
19
[dix-neuf]
[תשע עשרה]‬
[tsha essreh]
-
54
[cinquante-quatre]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]
-
21
[vingt et un]
[עשרים ואחת]‬
[essrim w'axat]