0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [երեք] [yerek’]

32

[שלושים ושתיים]‬

32

[שלושים ושתיים]‬

32

[שלושים ושתיים]‬

81

[שמונים ואחת]‬

81

[שמונים ואחת]‬

81

[שמונים ואחת]‬

94

[תשעים וארבע]‬

94

[תשעים וארבע]‬

94

[תשעים וארבע]‬

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

-
32
[երեսուներեք]
[yeresunerek’]
[שלושים ושתיים]‬
[shloshim ushtaim]
-
81
[ութանասունմեկ]
[ut’anasunmek]
[שמונים ואחת]‬
[shmonim w'axat]
-
94
[իննսունչորս]
[innsunch’vors]
[תשעים וארבע]‬
[tish'im w'arba]
-
3
[երեք]
[yerek’]
[שלוש]‬
[shalosh]