0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [ottantacinque]

85

[שמונים וחמש]‬

85

[שמונים וחמש]‬

85

[שמונים וחמש]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

4

[ארבע]‬

4

[ארבע]‬

4

[ארבע]‬

42

[ארבעים ושתיים]‬

42

[ארבעים ושתיים]‬

42

[ארבעים ושתיים]‬

-
85
[ottantacinque]
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]
-
91
[novantuno]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
-
4
[quattro]
[ארבע]‬
[arba]
-
42
[quarantadue]
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]