0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [九十三] [Kyūjūsan]

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

82

[שמונים ושתיים]‬

82

[שמונים ושתיים]‬

82

[שמונים ושתיים]‬

62

[שישים ושתיים]‬

62

[שישים ושתיים]‬

62

[שישים ושתיים]‬

93

[תשעים ושלוש]‬

93

[תשעים ושלוש]‬

93

[תשעים ושלוש]‬

-
3
[三]
[San]
[שלוש]‬
[shalosh]
-
82
[八十二]
[Hachijūni]
[שמונים ושתיים]‬
[shmonim ushtaym]
-
62
[六十二]
[Rokujūni]
[שישים ושתיים]‬
[shishim ushtaim]
-
93
[九十三]
[Kyūjūsan]
[תשעים ושלוש]‬
[tish'im w'shalosh]