0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [ოცდაათი] [otsdaati]

98

[תשעים ושמונה]‬

98

[תשעים ושמונה]‬

98

[תשעים ושמונה]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

30

[שלושים]‬

30

[שלושים]‬

30

[שלושים]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

-
98
[ოთხმოცდათვრამეტი]
[otkhmotsdatvramet'i]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
-
72
[სამოცდათორმეტი]
[samotsdatormet'i]
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
-
30
[ოცდაათი]
[otsdaati]
[שלושים]‬
[shloshim]
-
41
[ორმოცდაერთი]
[ormotsdaerti]
[ארבעים ואחת]‬
[arba'im w'axat]