0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [жиырма төрт] [jïırma tört]

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

57

[חמישים ושבע]‬

55

[חמישים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

16

[שש עשרה]‬

16

[שש עשרה]‬

16

[שש עשרה]‬

-
24
[жиырма төрт]
[jïırma tört]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]
-
57
[елу жеті]
[elw jeti]
[חמישים ושבע]‬
[xamishim w'sheva]
-
55
[елу бес]
[elw bes]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
-
16
[он алты]
[on altı]
[שש עשרה]‬
[shesh essreh]