0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [šešiolika]

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

59

[חמישים ותשע]‬

59

[חמישים ותשע]‬

59

[חמישים ותשע]‬

98

[תשעים ושמונה]‬

98

[תשעים ושמונה]‬

98

[תשעים ושמונה]‬

16

[שש עשרה]‬

16

[שש עשרה]‬

16

[שש עשרה]‬

-
24
[dvidešimt keturi]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]
-
59
[penkiasdešimt devyni]
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]
-
98
[devyniasdešimt aštuoni]
[תשעים ושמונה]‬
[tish'im ushmoneh]
-
16
[šešiolika]
[שש עשרה]‬
[shesh essreh]