0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [četrdesmit četri]

74

[שבעים וארבע]‬

74

[שבעים וארבע]‬

74

[שבעים וארבע]‬

44

[ארבעים וארבע]‬

44

[ארבעים וארבע]‬

44

[ארבעים וארבע]‬

8

[שמונה]‬

8

[שמונה]‬

8

[שמונה]‬

75

[שבעים וחמש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

-
74
[septiņdesmit četri]
[שבעים וארבע]‬
[shiv'im w'arba]
-
44
[četrdesmit četri]
[ארבעים וארבע]‬
[arba'im w'arba]
-
8
[astoņi]
[שמונה]‬
[shmoneh]
-
75
[septiņdesmit pieci]
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]