0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [पंच्याऐंशी] [Pan̄cyā'ainśī]

४७

[ארבעים ושבע]‬

४७

[ארבעים ושבע]‬

४७

[ארבעים ושבע]‬

[חמש]‬

[חמש]‬

[חמש]‬

८५

[שמונים וחמש]‬

८५

[שמונים וחמש]‬

८५

[שמונים וחמש]‬

६०

[שישים]‬

६०

[שישים]‬

६०

[שישים]‬

-
४७
[सत्तेचाळीस]
[Sattēcāḷīsa]
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
-

[पाच]
[Pāca]
[חמש]‬
[xamesh]
-
८५
[पंच्याऐंशी]
[Pan̄cyā'ainśī]
[שמונים וחמש]‬
[shmonim w'xamesh]
-
६०
[साठ]
[Sāṭha]
[שישים]‬
[shishim]