0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [vierentwintig]

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

-
56
[zesenvijftig]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
-
22
[tweeëntwintig]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
-
29
[negenentwintig]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
-
24
[vierentwintig]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]