0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [drieënzeventig]

60

[שישים]‬

60

[שישים]‬

60

[שישים]‬

13

[שלוש עשרה]‬

13

[שלוש עשרה]‬

13

[שלוש עשרה]‬

67

[שישים ושבע]‬

67

[שישים ושבע]‬

67

[שישים ושבע]‬

73

[שבעים ושלוש]‬

73

[שבעים ושלוש]‬

73

[שבעים ושלוש]‬

-
60
[zestig]
[שישים]‬
[shishim]
-
13
[dertien]
[שלוש עשרה]‬
[shlosh essreh]
-
67
[zevenenzestig]
[שישים ושבע]‬
[shishim w'sheva]
-
73
[drieënzeventig]
[שבעים ושלוש]‬
[shiv'im w'shalosh]