0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [nitti]

84

[שמונים וארבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

84

[שמונים וארבע]‬

44

[ארבעים וארבע]‬

44

[ארבעים וארבע]‬

44

[ארבעים וארבע]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

56

[חמישים ושש]‬

90

[תשעים]‬

90

[תשעים]‬

90

[תשעים]‬

-
84
[åttifire]
[שמונים וארבע]‬
[shmonim w'arba]
-
44
[førtifire]
[ארבעים וארבע]‬
[arba'im w'arba]
-
56
[femtiseks]
[חמישים ושש]‬
[xamishim w'shesh]
-
90
[nitti]
[תשעים]‬
[tish'im]