0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [ਬਾਨਵੇਂ] [Bānavēṁ]

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

29

[עשרים ותשע]‬

92

[תשעים ושתיים]‬

92

[תשעים ושתיים]‬

92

[תשעים ושתיים]‬

23

[עשרים ושלוש]‬

23

[עשרים ושלוש]‬

23

[עשרים ושלוש]‬

33

[שלושים ושלוש]‬

33

[שלושים ושלוש]‬

33

[שלושים ושלוש]‬

-
29
[ਉਨੱਤੀ]
[Unatī]
[עשרים ותשע]‬
[essrim w'tesha]
-
92
[ਬਾਨਵੇਂ]
[Bānavēṁ]
[תשעים ושתיים]‬
[tish'im ushtaim]
-
23
[ਤੇਈ]
[Tē'ī]
[עשרים ושלוש]‬
[essrim w'shalosh]
-
33
[ਤੇਤੀ]
[Tētī]
[שלושים ושלוש]‬
[shlossim w'shalosh]