0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [sześć]

22

[עשרים ושתיים]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

65

[שישים וחמש]‬

65

[שישים וחמש]‬

65

[שישים וחמש]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

24

[עשרים וארבע]‬

6

[שש]‬

6

[שש]‬

6

[שש]‬

-
22
[dwadzieścia dwa]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
-
65
[sześćdziesiąt pięć]
[שישים וחמש]‬
[shishim w'xamesh]
-
24
[dwadzieścia cztery]
[עשרים וארבע]‬
[essrim w'arva]
-
6
[sześć]
[שש]‬
[shesh]