0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [czterdzieści jeden]

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

41

[ארבעים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

6

[שש]‬

6

[שש]‬

6

[שש]‬

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

3

[שלוש]‬

-
41
[czterdzieści jeden]
[ארבעים ואחת]‬
[arba'im w'axat]
-
31
[trzydzieści jeden]
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]
-
6
[sześć]
[שש]‬
[shesh]
-
3
[trzy]
[שלוש]‬
[shalosh]