0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [nove]

78

[שבעים ושמונה]‬

78

[שבעים ושמונה]‬

78

[שבעים ושמונה]‬

9

[תשע]‬

9

[תשע]‬

9

[תשע]‬

19

[תשע עשרה]‬

19

[תשע עשרה]‬

19

[תשע עשרה]‬

96

[תשעים ושש]‬

96

[תשעים ושש]‬

96

[תשעים ושש]‬

-
78
[setenta e oito]
[שבעים ושמונה]‬
[shiv'im ushmoneh]
-
9
[nove]
[תשע]‬
[tesha]
-
19
[dezanove]
[תשע עשרה]‬
[tsha essreh]
-
96
[noventa e seis]
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]