0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [şaptezeci şi patru]

74

[שבעים וארבע]‬

74

[שבעים וארבע]‬

74

[שבעים וארבע]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

22

[עשרים ושתיים]‬

31

[שלושים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

31

[שלושים ואחת]‬

-
74
[şaptezeci şi patru]
[שבעים וארבע]‬
[shiv'im w'arba]
-
91
[nouăzeci şi unu]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]
-
22
[douăzeci şi doi]
[עשרים ושתיים]‬
[essrim ushtaim]
-
31
[treizeci şi unu]
[שלושים ואחת]‬
[shlossim w'axat]