0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [osemdesiat]

59

[חמישים ותשע]‬

59

[חמישים ותשע]‬

59

[חמישים ותשע]‬

7

[שבע]‬

7

[שבע]‬

7

[שבע]‬

80

[שמונים]‬

80

[שמונים]‬

80

[שמונים]‬

54

[חמישים וארבע]‬

54

[חמישים וארבע]‬

54

[חמישים וארבע]‬

-
59
[pätdesiatdeväť]
[חמישים ותשע]‬
[xamishim w'tesha]
-
7
[sedem]
[שבע]‬
[sheva]
-
80
[osemdesiat]
[שמונים]‬
[shmonim]
-
54
[päťdesiatštyri]
[חמישים וארבע]‬
[xamishim w'arba]