0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [deväťdesiattri]

75

[שבעים וחמש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

93

[תשעים ושלוש]‬

93

[תשעים ושלוש]‬

93

[תשעים ושלוש]‬

8

[שמונה]‬

8

[שמונה]‬

8

[שמונה]‬

94

[תשעים וארבע]‬

94

[תשעים וארבע]‬

94

[תשעים וארבע]‬

-
75
[sedemdesiatpäť]
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]
-
93
[deväťdesiattri]
[תשעים ושלוש]‬
[tish'im w'shalosh]
-
8
[osem]
[שמונה]‬
[shmoneh]
-
94
[deväťdesiatštyri]
[תשעים וארבע]‬
[tish'im w'arba]