0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [sedeminštirideset]

88

[שמונים ושמונה]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

88

[שמונים ושמונה]‬

61

[שישים ואחת]‬

61

[שישים ואחת]‬

61

[שישים ואחת]‬

47

[ארבעים ושבע]‬

47

[ארבעים ושבע]‬

47

[ארבעים ושבע]‬

89

[שמונים ותשע]‬

89

[שמונים ותשע]‬

89

[שמונים ותשע]‬

-
88
[oseminosemdeset]
[שמונים ושמונה]‬
[shmonim ushmoneh]
-
61
[enainšestdeset]
[שישים ואחת]‬
[shishim w'axat]
-
47
[sedeminštirideset]
[ארבעים ושבע]‬
[arba'im w'sheva]
-
89
[devetinosemdeset]
[שמונים ותשע]‬
[shmonim w'tesha]