0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [nёntёdhjetёenjё]

45

[ארבעים וחמש]‬

45

[ארבעים וחמש]‬

45

[ארבעים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

55

[חמישים וחמש]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

91

[תשעים ואחת]‬

-
45
[dyzetёepesё]
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
-
55
[pesёdhjetёepesё]
[חמישים וחמש]‬
[xamishim w'xamesh]
-
38
[tridhjetёetetё]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
-
91
[nёntёdhjetёenjё]
[תשעים ואחת]‬
[tish'im w'axat]