0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [деведесет] [devedeset]

43

[ארבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

38

[שלושים ושמונה]‬

87

[שמונים ושבע]‬

87

[שמונים ושבע]‬

87

[שמונים ושבע]‬

90

[תשעים]‬

90

[תשעים]‬

90

[תשעים]‬

-
43
[четрдесет и три]
[četrdeset i tri]
[ארבעים ושלוש]‬
[arba'im w'shalosh]
-
38
[тридесет и осам]
[trideset i osam]
[שלושים ושמונה]‬
[shloshim ushmoneh]
-
87
[осамдесет и седам]
[osamdeset i sedam]
[שמונים ושבע]‬
[shmonim w'sheva]
-
90
[деведесет]
[devedeset]
[תשעים]‬
[tish'im]