0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [สี่สิบสอง]

72

[שבעים ושתיים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

72

[שבעים ושתיים]‬

42

[ארבעים ושתיים]‬

42

[ארבעים ושתיים]‬

42

[ארבעים ושתיים]‬

96

[תשעים ושש]‬

96

[תשעים ושש]‬

96

[תשעים ושש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

75

[שבעים וחמש]‬

-
72
[เจ็ดสิบสอง]
[שבעים ושתיים]‬
[shiv'im ushtaym]
-
42
[สี่สิบสอง]
[ארבעים ושתיים]‬
[arba'im ushtaim]
-
96
[เก้าสิบหก]
[תשעים ושש]‬
[tish'im w'shesh]
-
75
[เจ็ดสิบห้า]
[שבעים וחמש]‬
[shiv'im w'xamesh]