0

0

מבחן קריאה.הקש על המספר: [elli iki]

52

[חמישים ושתיים]‬

52

[חמישים ושתיים]‬

52

[חמישים ושתיים]‬

45

[ארבעים וחמש]‬

45

[ארבעים וחמש]‬

45

[ארבעים וחמש]‬

90

[תשעים]‬

90

[תשעים]‬

90

[תשעים]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

43

[ארבעים ושלוש]‬

-
52
[elli iki]
[חמישים ושתיים]‬
[xamishim ushtaim]
-
45
[kırk beş]
[ארבעים וחמש]‬
[arba'im w'xamesh]
-
90
[doksan]
[תשעים]‬
[tish'im]
-
43
[kırk üç]
[ארבעים ושלוש]‬
[arba'im w'shalosh]