0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [cinc]

5

[pet]

5

[pet]

5

[pet]

37

[trideset i sedam]

37

[trideset i sedam]

37

[trideset i sedam]

52

[pedeset i dva]

52

[pedeset i dva]

52

[pedeset i dva]

10

[deset]

10

[deset]

10

[deset]

-
5
[cinc]
[pet]
-
37
[trenta-set]
[trideset i sedam]
-
52
[cinquanta-dos]
[pedeset i dva]
-
10
[deu]
[deset]