0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [padesát tři]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

58

[pedeset i osam]

53

[pedeset i tri]

53

[pedeset i tri]

53

[pedeset i tri]

91

[devedeset i jedan]

91

[devedeset i jedan]

91

[devedeset i jedan]

13

[trinaest]

13

[trinaest]

13

[trinaest]

-
58
[padesát osm]
[pedeset i osam]
-
53
[padesát tři]
[pedeset i tri]
-
91
[devadesát jedna]
[devedeset i jedan]
-
13
[třináct]
[trinaest]