0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [femoghalvfems]

27

[dvadeset i sedam]

27

[dvadeset i sedam]

27

[dvadeset i sedam]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

80

[osamdeset]

11

[jedanaest]

11

[jedanaest]

11

[jedanaest]

95

[devedeset i pet]

95

[devedeset i pet]

95

[devedeset i pet]

-
27
[syvogtyve]
[dvadeset i sedam]
-
80
[firs]
[osamdeset]
-
11
[elleve]
[jedanaest]
-
95
[femoghalvfems]
[devedeset i pet]