0

0

Test čitanja. Kliknite na broj: [fifteen]

15

[petnaest]

15

[petnaest]

15

[petnaest]

62

[šezdeset i dva]

62

[šezdeset i dva]

62

[šezdeset i dva]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

92

[devedeset i dva]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

88

[osamdeset i osam]

-
15
[fifteen]
[petnaest]
-
62
[sixty-two]
[šezdeset i dva]
-
92
[ninety-two]
[devedeset i dva]
-
88
[eighty-eight]
[osamdeset i osam]